Εξετάσεις πιστοποίησης LRN και προτεινόμενα συγγράμματα

Το πτυχίο LRN είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης γνώσεων, το οποίο εμπιστεύονται ολοένα και περισσότεροι καθηγητές της αγγλικής γλώσσας και συχνά προτείνουν στους μαθητές τους.
Συνδυάζει πολλές ευκολίες για τους υποψήφιους, είναι πολύ προσιτό γι’αυτούς και διαρκώς ανεβαίνει στις προτιμήσεις τους. Αφορά στα επίπεδα B1-B2-C1-C2 και αποτελεί επιλογή φιλική στον εξεταζόμενο ακόμα και στο ανώτερο επίπεδο, το C2.

Μία σημαντική καινοτομία, που φέρνει ο φορέας στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, είναι η δωρεάν επανεξέταση για όσους δεν πετύχουν με την πρώτη προσπάθεια.  Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι η εξέταση καθίσταται ιδιαίτερα ευνοϊκή και για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες! Στα θετικά της εξέτασης επίσης είναι η χαμηλή βαθμολογική βάση που απαιτείται για την επιτυχία στο πτυχίο, παράλληλα με τον συμψηφισμό όλων των ενοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν όλοι να πετύχουν μια καλύτερη βαθμολογία, ακόμη και εκείνοι που υστερούν σε κάποια από τις ενότητες, χωρίς ιδιαίτερο άγχος και πίεση.

Όπως και για κάθε άλλο πτυχίο, έτσι και για το LRN, υπάρχουν πολλά διαφορετικά βιβλία προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα από αυτά:

 

Express Publishing – LRN Practice Tests

Οι εκδόσεις Express Publishing εκδίδουν βιβλία με τεστ προετοιμασίας για το LRN, απευθυνόμενα στα επίπεδα B1 και Β2, με τεστ και πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό  για επιπλέον εξάσκηση.
https://www.xenoglosso.gr/search?q=lrn&publisher=CCC35E9A-3557-45DF-99ED-5D2C67EA7A49

Sylvia Kar – LRN Practice Examinations

Το βιβλίο αυτό των Εκδόσεων Sylvia Kar απευθύνεται σε μαθητές που εξετάζονται στα επίπεδα B2 και C2. Για το κάθε επίπεδο υπάρχουν στα βιβλία 10 τεστ, παρόμοια με αυτά των εξετάσεων, με τα οποία οι μαθητές εξοικειώνονται με όλες τις ενότητες των εξετάσεων.
https://www.xenoglosso.gr/search?q=lrn&publisher=B711CB18-F913-471D-B922-BBBFAC99F1AC

Grivas – Focus on LRN B2

Το Focus on LRN είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στους υποψηφίους του επιπέδου B2 και στοχεύει στην ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για αυτό, καθώς συνοδεύεται από βιβλίο λεξιλογίου και γραμματικής. Στη σειρά υπάρχουν επίσης CD για το ακουστικό κομμάτι της εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δίνονται αποκλειστικά από τις εκδόσεις στους καθηγητές.
https://www.xenoglosso.gr/search?q=lrn&publisher=0FEB16CF-1A91-460B-9A2C-39EBB65B99DD

Super Course – Key to LRN

Από τις Εκδόσεις Super Course κυκλοφορεί η πολύ επιτυχημένη σειρά Key to LRN για τα επίπεδα B2 και C2. Αποτελεί μια σειρά που προτιμούν οι καθηγητές, καθώς εκτός από τα practice tests που βρίσκει κανείς στο βιβλίο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης προετοιμασίας μέσα από την επανάληψη της γραμματικής, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη δομή της εξέτασης, λόγω των θεμάτων προηγούμενων ετών που περιέχει.
https://www.xenoglosso.gr/search?q=lrn&publisher=E7D0647B-11EB-4B93-81F1-77F198E8568E

Andrew Bestsis –Succeed in LRN

Η γνωστή σειρά των Εκδόσεων Andrew Betsis, Succeed in LRN, είναι μία σειρά προετοιμασίας και εξάσκησης για το LRN, η οποία διαφέρει από τις υπόλοιπες επειδή καλύπτει όλα τα επίπεδα του πτυχίου (B1, B2, C1 και C2). Η καινοτομία των Εκδόσεων με την έκδοση Self-Study, η οποία σε χαμηλό κόστος περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή με τα τεστ, τις λύσεις και τα CD, ισχύει και για αυτή τη σειρά.
https://www.xenoglosso.gr/search?q=succeed+lrn

Οι εξετάσεις για το LRN όλων των επιπέδων διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο: Ιανουάριο και Ιούνιο. Φέτος, οι εξετάσεις του Ιουνίου θα διεξαχθούν στις 8 του μήνα για όλα τα επίπεδα.